Pyrrhos og Cineas_Tvetydighetens etikk

Pris:
305.00
Førpris: 349.00
ISBN: 9788253044286
Status: I salg
Utgitt år: 2023
Innbinding: Heftet
Oversatt av: Bente Christensen

Pyrrhos og Cineas / Tvetydighetens etikk

Et sentralt tema i Simone de Beauvoirs tenkning er spenningen mellom den ontologiske friheten og de begrensninger situasjonen setter. Hennes hovedverk Det annet kjønn (Le Deuxième Sexe, 1949) handler om frihet og gjensidighet, undertrykkelse og individuelt ansvar. Her drøftes forholdet mellom kjønn, eksistens, immanens og transcendens. Den eksistensialistiske etikken som ligger til grunn for Det annet kjønn ble utviklet gjennom to moralfilosofiske tekster: Pyrrhus et Cinéas (1944) og Pour une morale de l’ambiguïté (1947). De to tekstene er tett forbundet. Sammen danner de et filosofisk utgangspunkt som Beauvoir langt på vei holdt fast ved gjennom hele sitt forfatterskap. I denne boken inngår begge.

Pyrrhos og Cineas reflekterer Beauvoir over vårt møte med den andre. Angår andre mennesker meg? Hvem er egentlig min neste? Kan vi handle og tale på andres vegne? Kan vold legitimeres?

Tvetydighetens etikk er hun opptatt av forholdet mellom frihet, ansvar og sitasjon. Her introduseres begrepet moralsk frihet. Et slikt frihetsbegrep muliggjør ontologisk frihet samtidig som sitasjonen tillegges vekt.

Simone de Beauvoirs tekster utvider og utdyper vår forståelse av den filosofiske eksistensialismen. Hun viser at det er mulig å skape en etikk med utgangspunkt i eksistensialisme, noe flere har hevdet at ikke lar seg gjøre.

Innledning ved Tove Pettersen.

Forfatter(e):