1839

Pris:
629.00
ISBN: 9788253034539
Utgivelsesår: 2011
Status: Utsolgt
Sideantall: 500
Innbinding: hbd

Rett

En internasjonal historie

Hovedlinjer i rettshistorien.

Retten er en sentral dimensjon ved samfunnet. Rettshistoriefaget undersøker hvordan rettslige ordninger og rettsideologier spiller en rolle i samfunnets historiske prosesser. Faget kan også belyse sammenhenger mellom rettslige institusjoner og samfunnsformer.

En rettsvitenskapelig rettshistorie bør først og fremst omhandle den rettshistorien som har klarest sammenheng med vår tids rett og rettstenkning, mener Dag Michalsen, og med dette utgangspunktet følger han noen hovedlinjer i rettshistorien fra antikken (gresk og romersk rett) via middelalder og nyere tids historie fram til vår tids rett preget av internasjonalisme og globalisme (folkerett, EU-rett). Selv om det globale perspektivet er fremtredende, er bokens tyngdepunkt først og fremst vestlig og norsk.
 
En revidert utgave av boken vil utkomme august 2023. 
 

Presse

«Trots att Rett i första hand är en lärobok, kan den med stor behållning läsas av rättshistoriskt intresserade färdiga jurister i hela Norden, för vilka jag varmt kan rekommendera den. Dag Michalsens massiva framställning av den internationella, man får väl säga globala, rättsutvecklingen genom tiderna är en milstolpe inte enbart i den norska, utan även i hela den nordiska rättshistoriska lärobokslitteraturen.»

Lars Björne, Tidsskrift for Rettsvitenskap



Les anmeldelsen i Arr - Idéhistorisk tidsskrift her

Forfatter(e):