1603

Pris:
349.00
Førpris: 399.00
ISBN: 9788253030975
Utgivelsesår: 2008
Status: I salg
Innbinding: ib

Romerrettsideologi

Dag Michalsen

På 1800-tallet sto sentrale engelske og norske rettsforskere for oppfatninger som koblet romersk og samtidens rett. Dag Michalsen kaller denne koblingen ’romerrettsideologi’ i sin analyse av disse forskernes bruk av forestillinger om romersk rett og rettstenkning. Boken omhandler dannelsen, konsolideringen og til slutt kritikken av romerrettsideologien i 1800-tallets norske og engelske rettsvitenskap.

Den økte betydningen av common law og anglo-amerikansk rett og rettsteori i vår tid har gjort engelsk rettsvitenskaps nyere historie til et aktuelt forskningsfelt. På 1800-tallet sto sentrale engelske og norske rettsforskere for oppfatninger som koblet romersk og samtidens rett. Dag Michalsen kaller denne koblingen ’romerrettsideologi’ i sin analyse av disse forskernes bruk av forestillinger om romersk rett og rettstenkning. Boken omhandler dannelsen, konsolideringen og til slutt kritikken av romerrettsideologien i 1800-tallets norske og engelske rettsvitenskap. Analysene er konsentrert om ca. 25 betydningsfulle engelske og norske juridiske forfattere, flere av dem lanserte egne rettsvitenskapelig programmer. Sentrale navn blant de engelske rettsforskerne var John Austin, Henry Sumner Maine, Frederick Pollock, Frederic Maitland og Oliver Wendell Holmes. I Norge foreleste A.M. Schweigaard i romersk rett i 30 år ved Det juridiske fakultet. T.H. Aschehoug argumenterte for at antikkens romerske rett også var moderne rett. Politikerjuristen Johan Sverdrup ville erstatte antikkens romerske rett med et utvidet studium av nyere europeisk rett, mens L.M.B. Aubert, Marcus Ingstad, O.A. Bachke og Oscar Platou gjennomførte dyptgående omfortolkninger av norsk rett med klare romerrettsideologiske fortegn. De bidro til å forankre norsk rett i en europeisk rettskultur definert gjennom romersk rett. Boken tematiserer slik det historiske forholdet mellom norsk og engelsk rettsvitenskap. Boken gir også et rettsvitenskapshistorisk bidrag til dagens debatter om rettslig internasjonalisering.

Forfatter(e):