1602

Pris:
332.00
Førpris: 379.00
ISBN: 9788253031019
Utgivelsesår: 2008
Status: I salg
Innbinding: h

Sammensatte samfunn

Innvandring og inkludering

Hva er en raus og realistisk innvandringspolitikk? Globale vandringer har skapt en ny realitet: flerkulturelle samfunn med en majoritet og flere minoriteter. I Sammensatte samfunn drøfter historikeren Knut Kjeldstadli de samfunnsmessige utfordringene som knytter seg til migrasjon og integrasjon.

Hva er en raus og realistisk innvandringspolitikk? I Sammensatte samfunn drøfter historikeren Knut Kjeldstadli de samfunnsmessige utfordringene som knytter seg til migrasjon og integrasjon. Globale vandringer har skapt en ny realitet: flerkulturelle samfunn med en majoritet og flere minoriteter. I det sammensatte samfunn inngår ulike etniske og kulturelle grupper, ulike tenkemåter og forskjellige måter å leve på. Dette byr på nye utfordringer når det gjelder sosiale og demokratiske rettigheter, sameksistens og deltaking. Forfatteren skisserer ulike former for integrering, og går selv inn for å utvikle en ny modell for ”enhet i mangfold”. Målet er sosial likhet, aksept for kulturelle forskjeller og politisk enighet om hvordan uenighet skal håndteres. Konkrete, praktiske politiske programmer for innvandring og inkludering skisseres: Hva er vilkårene for inkludering? Hvordan sikre organisering og tilgang på politisk makt for samtlige grupper? Knut Kjeldstadli er professor i historie ved Universitetet i Oslo. Han var hovedredaktør for trebindsverket Norges innvandringshistorie.

Forfatter(e):