1163

Pris:
262.00
Førpris: 299.00
ISBN: 9788253025643
Utgivelsesår: 2003
Status: Utsolgt
Innbinding: ib

Sannhet med modifikasjoner

Metarefleksjoner

Boken er en samling metarefleksjoner, tanker om hva man som historiker egentlig holder på med. Artiklene er skrevet på forskjellige tidspunkter i forfatterens virke som historiker. Tematisk sentralt i hele hans produksjon står strevet med å bli historiens herre og ikke dens slave. I tillegg diskuterer han med ulike innfallsvinkler et vidt spekter metodiske problemer fra den gammeldagse økonomiske historie til konstruktivisme og dekonstruktivisme. Med litteraturliste og register.

Forfatter(e):