asBUILT 15 Sørum Farm

asBUILT 15 Sørum Farm

Pris:
349.00
Førpris: 399.00
ISBN: 9788253039107
Status: I salg
Utgitt år: 2016
Innbinding: heftet

Sørum Farm

Architect: Are Vesterlid

asBUILT 15


Architect Are Vesterlid’s worked at Sørum farm over two decades. This ancient farm that dates back to the Viking era has changed continuously across the centuries, adapting to the varying needs and means of its owners. Vesterlid saw himself as yet another builder, in a long chain of builders, when working in close collaboration with its current owner, the sculptor Knut Wold.

This volume presents a complete set of Vesterlid’s working drawings and a large number of his imaginative drawings. “Are Vesterlid’s inspired architectural collage reminds us that many of the most eloquent pieces of contemporary architecture are in fact conversions,” Juhani Pallasmaa observes: “All meaningful works of art and architecture possess an amazing capacity to evoke other eras and other works.” The recent architectural interventions at Sørum farm eloquently show that “True artistic works are not self-centered monologues, as they willingly enter into a conversation with other works, both old and new. As a consequence of this dialogue across time, the great works of the past enable us to see the art of our own time with re-sensitized eyes, whereas the master works of our age make us see and understand historical works of architecture and art in a new light. This dialogue across the abyss of time reveals the true quality of art; artistic culture is not a ‘thing’, as it is a dynamic dialectical process and a tradition.” Additionally, Ragnar Pedersen presents the history of the farm, its many buildings, and their continuous changes through more than a millennium.

Essay by Juhani Pallasmaa and Ragnar Pedersen 

Se film fra Sørum Farm

Filmen ble laget av Lightsource productions på oppdrag for NORLA/Pax/AHO (kurator Nina Berre), 2019.

Utstillingen In Norwegian Landscapes. Hunting High and Low i DAM Deutsches Architekturmuseum (DAM), Frankfurt am Main, inngikk som del av kulturprogrammet til bokmessen i Frankfurt 2019, der Norge i 2019 var gjesteland. Utstillingen tok utgangspunkt i bokserien asBuilt. Hver bok dokumenterer én utvalgt bygning ved hjelp av alle arbeidstegninger, faktainformasjon, fotografier og ett engelskspråklig essay. 

Mens intensjonen for bokserien er å dele arkitektoniske ideer, detaljer og spesifikke løsninger og slik sett gjøre arkitektenes kunnskap tilgjengelig, var ideen for utstillingen å gi publikum innsikt og håndgripelig forståelse for arkitekturen. Seks filmer ble produsert spesielt for anledningen. Her ønsker man å vise geografisk plassering og tydeliggjøre forholdet mellom bygning og landskap, gi en opplevelse av å bevege seg inn i arkitekturen og få en følelse av lysinnfall, materialer og overflater. Filmene ble projisert utenpå og inne i det sentrale ikoniske «huset i huset» i DAMs øverste etasje (arkitekt Oswald Mathias Ungers, 1985). I utstillingen er også hver av bygningene i bøkene representert med minst ett medium i tillegg til boka selv: En ny eller eksisterende film, en modell, originale tegninger og fotografier. Til sammen presenterte utstillingen 21 asBuilt-bøker, 6 andre publikasjoner om norsk arkitektur, 11 filmer, 11 modeller, 5 originaltegninger, samt dibond-trykk av samtids- og arkivfotografi.

Utvalget omfatter eneboliger og feriehus i natur- og kulturlandskap, et vannkraftanlegg i fjellet, institusjoner i byene og prosjekter for turisme og kultur.

Utstillingen har også vært vist ved Arkitektur- og designhøyskolen i Oslo (AHO) høsten 2020.