1262

Pris:
449.00
ISBN: 9788253027531
Utgivelsesår: 2005
Status: Utsolgt
Innbinding: ib

Sosialdemokratiets tidsalder

Norge og Sverige i det 20. århundre

Hvordan utviklet det skandinaviske fenomenet velferdsstaten seg? Boka gir ny innsikt om utviklingen innen våre to land.

Det andre bindet i jubileumshistorien handler om utviklingen av to selvstendige nasjoner. Den 7. juni 1905 ble unionen mellom Sverige og Norge oppløst. For nordmennene handlet det om frigjøring og selvstendiggjøring, mens svenskene mistet innflytelse og makt over Norge. Francis Sejersted analyserer de siste hundre års historie i de to landene på en rekke samfunnsfelter: demokratisk og politisk utvikling, nasjonaløkonomiske særtrekk, skole, industri, velferdsordninger mv. Hvorfor ble Sverige en ledende industrinasjon med store konsern som Volvo, ASEA mv. Hvordan utviklet den skandinaviske spesialiteten - velferdsstaten - seg i de to landene? Hva kjennetegner den sosialdemokratiske perioden i de to landene? Har Norge diltet etter Sverige i utviklingen på alle områder- eller er det bare på utdanningsfeltet? Hva gjorde de to landenes ulike krigserfaringer med samarbeidet? Hundre års svensk og norsk utvikling sett i sammenlignende perspektiv gir ny innsikt om utviklingen innen våre to land.

Forfatter(e):