Jon Suul

Suul, Jon

Jon Suul (f. 1948) er født i Trondhjem med verdals- og jamtlandsslekter og er utdannet arkitekt og dr.ing. ved NTH/NTNU. Han har jobbet som avdelingsdirektør ved Direktoratet for naturforvaltning og som assisterende riksantikvar ved Riksantikvaren. I tillegg har han vært direktør for Norsk Kulturminnefond og arbeidet for Nordisk Ministerråd. Han har vært samler hele livet.

Bøker av Suul, Jon: