Symptomet som ressurs NY UTG

Pris:
349.00
Førpris: 399.00
ISBN: 9788253042060
Status: I salg
Utgitt år: 2020
Innbinding: Innbundet

Symptomet som ressurs

Psykiske problemer og psykoterapi

Denne tredje utgaven av boken er oppdatert når det gjelder terapiteorier, klinisk arbeid, terapimetoder og litteratur. Den har et tydeligere integrativt perspektiv på psykoterapi enn tidligere og traumepsykologi har fått større plass. 

Som tittelen Symptomet som ressurs antyder, er forståelsen og tilnærmingen til psykiske problemer snudd litt på hodet i denne boken i forhold til den tradisjonelle måten å tenke på. Det terapeutiske arbeidet utføres ut fra en ukonvensjonell tilnærming som gir nye muligheter for endring. 

Symptomet som ressurs er forankret i en normalpsykologisk forståelsesmåte og formidler et optimistisk syn på endring. Boken viser en terapitenkning hvor psykiske problemer endres gjennom å anvende den kunnskapen om individet som symptomene inneholder. I de psykiske reaksjonene avspeiles de temaene som personen strever med, hvordan disse er knyttet til erfaringer og til selvforståelse. Symptomene peker på hva som må endres og hvordan. 

Terapitilnærmingen har et integrativt perspektiv som blant annet bygger på kommunikasjonspsykologi, kognitiv psykologi og traumepsykologi. Symptomene ses som meningsbærende, og personens egen forståelse tas på alvor. Sammen med terapeuten utforskes kunnskapen som ligger i symptomene slik at den blir tilgjengelig, og endring blir mulig. 

Boken gir mange eksempler fra terapirommet som viser og konkretiserer hvordan terapeuten anvender sin teoribakgrunn i det terapeutiske arbeid. 

Forfatter(e):