210

Axelsen, Eva Dalsgaard

Eva Dalsgaard Axelsen (f. 1949) er psykologspesialist og emerita ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo. Hun har en omfattende terapipraksis med hele spekteret av psykiske problemer og har publisert en rekke artikler og bøker om psykiske problemer og psykoterapi. Blant bøkene er E. D. Axelsen, Psykoterapi og Bestialitetens historie (2007), E. D. Axelsen og S. Bakke, Den nye tilbakereisen. Om forandring gjennom terapi (2012) og K. Benum, E. D. Axelsen og E. Hartmann (red.), God psykoterapi. Et integrativt perspektiv (2013)

Bøker av Axelsen, Eva Dalsgaard: