967

Pris:
121.00
Førpris: 138.00
ISBN: 9788253022505
Utgivelsesår: 2000
Status: Utsolgt
Innbinding: ib

Taler for fred

Taler for fred er Francis Sejersteds taler ved utdelingen av Nobels fredspris da Sejersted var leder for komiteen, 1991 - 1999. Talene gir viktige tidsglimt fra sentrale verdenspolitiske begivenheter gjennom det siste tiåret før år 2000.

Nobelkomiteen "har fått krav fra mange kanter om å være moralske overdommere. Jeg vil gjerne presisere at vi søker å utføre vårt pålagte verv med stor ydmykhet. For avstandsbetrakteren, og kanskje særlig for en avstandsbetrakter fra et privilegert og fredelig hjørne av verden, er det så lett å moralisere - litt for lett. Det er min personlige overbevisning at når prisen har vunnet den prestisje den har, er en av grunnene at man har unngått moralismens hovmod. Og derved har man kunnet støtte det egentlige moralske prosjekt - fred. Man har søkt ikke å dømme eller utstede vandelsattester, men simpelthen påskjønne praktisk fredsarbeid, helt i tråd med Nobels egne anvisninger." FRA UTDELINGEN AV NOBELS FREDSPRIS 1994 Taler for fred er Francis Sejersteds taler ved utdelingen av Nobels fredspris da Sejersted var leder for komiteen, 1991 - 1999. Talene gir viktige tidsglimt fra sentrale verdenspolitiske begivenheter gjennom det siste tiåret før år 2000. Dette er talekunst; gjennom retorisk innsikt, historisk overblikk og personlige eksempler utfordrer Francis Sejersted til refleksjon og engasjert deltakelse.

Forfatter(e):