1977

Pris:
499.00
ISBN: 9788253036335
Utgivelsesår: 2013
Status: I salg
Innbinding: ib

Tolkingar av Grunnlova

Om forfatningsutviklinga 1814–2014

Korleis skal Grunnlova tolkast?

Korleis skal Grunnlova tolkast? I 200 år har norske juristar stilt dette spørsmålet. Og ikkje sjeldan har grunnlovstolkinga stått i sentrum for politisk strid. 1800-talets forfatningskampar mellom Kongen og Stortinget er historie, men fortidas tolkingsspørsmål er avløyst av nye som følgje av utfordringane i vår tid.

Grunnlova er i dag ei anna enn i 1814. Ikkje berre er grunnlovsteksten endra mange gonger i løpet av desse to hundreåra. Grunnlova har óg vore underkasta ulike og skiftande tolkingar som følgje av samfunnsutviklinga og politiske skifte. Kva rolle har grunnlovstolkinga spelt for forfatningsutviklinga i Noreg, og kva rolle bør ho ha? I denne boka vert grunnlovstolkingas rolle i forfatningsutviklinga diskutert historisk og notidig med blikk mot våre nordiske naboland.
 

Bidragsytarar:

Jens Peter Christensen, Gunnar Grendstad, Ragnhildur Helgadóttir, Ingvill Helland, Eirik Holmøyvik, Benedikte Moltumyr Høgberg, Anine Kierulf, Synne Sæther Mæhle, Per Nilsén, Fredrik Sejersted, William R. Shaffer, Eivind Smith, Ulrik Sverdrup-Thygeson jr., Arnulf Tverberg, Eric N. Waltenburg

Forfatter(e):