1569

Pris:
349.00
Førpris: 399.00
ISBN: 9788253029306
Utgivelsesår: 2007
Status: Utsolgt
Innbinding: h
Oversatt av: Lars Holm-Hansen

Væren og tid

Hva er det å være?

Hva er det å være? Værensspørsmålet er ifølge Martin Heidegger det sentrale spørsmålet i all filosofi. I sitt hovedverk Væren og tid (1927) undersøker han væren i dens grunnleggende form, og ønsker å si noe om det faktiske livet menneskene lever. Martin Heidegger definerte sitt filosofiske prosjekt som fenomenologi – en metode for å få fenomenene til å vise seg selv slik de frem¬trer i vår bevissthet gjennom å sjalte ut ubegrunnede oppfatninger om dem. Heidegger viste i sine fenomenologiske analyser hvordan verden ikke er totali¬teten av alt som eksisterer, men en forståelseshorisont eller livsverden som ligger til grunn for hvordan de enkelte tingene fremtrer for oss. Helt sentralt i denne forståelses-horisonten står tiden. Språklig beveget Heidegger seg langt utenfor det etablerte. Han innførte stadig nye begreper – «tidslighet», «væren-i-verden», «tilhåndenhet» – og han gjorde lite for å forklare disse begrepene for leseren. Med filosofen Lars Holm-Hansens oversettelse og innledende essay bringes Heideggers hovedverk nå et godt stykke nærmere norske lesere.

Forfatter(e):