2067

Pris:
288.00
Førpris: 329.00
ISBN: 9788253037264
Utgivelsesår: 2014
Status: I salg
Innbinding: ib

Staten som kapitalist

Rikdom og eierskap for det 21. århundre

I løpet av tre tiår har den norske staten blitt en av verdens største kapitalister. Den er en av verdens største børsinvestorer, med aksjer i flere tusen multinasjonale selskaper. Som betydelig aksjonær i nasjonalt forankrede selskaper er staten også en svært stor eier på Oslo Børs. Hvordan tar staten hånd om sitt omfattende eierskap? Hvor går grensene mellom politikk og forretningsmessig logikk? Og hvilken rolle vil eierskapet ha på lang sikt, for en rik stat i et ekstremt høykostland, i en verden preget av store økonomiske forskjeller? Forfatterne av Staten som kapitalist. Rikdom og eierskap for det 21. århundre viser hvor mye den norske staten eier, hvordan eierskapet har forandret seg gjennom historien, og hvilke spesifikke utfordringer staten står overfor i dag.
 
En bred politisk enighet ledet til den vellykkede etableringen av Statens Pensjonsfond Utland (SPU) og handlingsregelen. Samtidig er tyngdepunktet for det statlige eierengasjement i norske næringsliv flyttet fra etterkrigstidens heleide til deleide bedrifter med private medeiere underlagt generelle normer for eierstyring. Med denne boken ønsker forfatterne å bidra til en fornyet konsensus om en forvaltning av det samlede norske statlige eierskap som sikrer at disse enorme verdiene kan komme fremtidige generasjoner til gode.

 

Omtaler

 

"En vanvittig god bok"

Ole Asbjørn Ness, Finansavisen

"Boka er interessant og velskrevet, og gir god innsikt i hvordan det norske statlige eierskapet har fungert i praksis."

Camilla Bakken Øvald, Klassekampen

 

Aftenposten 8.11.2014

Dagens Næringsliv 8.11.2014

Dagens Næringsliv 9.11.2014

NRK Aktuelt med Ole Torp 10.11.2014