Støy med ramme

Pris:
393.00
Førpris: 449.00
ISBN: 9788253041605
Status: Forventes utgitt 28.9.2021
Utgitt år: 2021
Innbinding: Innbundet
Oversatt av: Inger Sverreson Holmes
Orginalens tittel: Noise

Støy

Når dømmekraften svikter

Se for deg at to leger i samme by gir totalt ulike diagnoser til identiske pasienter – eller at to dommere ved samme domstol idømmer helt ulike straffer til folk som har begått nøyaktig samme type kriminalitet. Sett at når et selskap behandler klager fra kundene, avhenger utfallet av hvilken kundebehandler som får jobben. Forestill deg videre at den samme legen, den samme dommeren eller kundebehandleren kommer til ulike resultater avhengig av om det er før eller etter lunsj, eller mandag fremfor fredag. Dette er eksempler på «støy»: variabilitet i avgjørelser som burde vært identiske.

Gale beslutninger spiller en stor rolle i livet vårt, også når mye står på spill. Våre vurderinger, og det inkluderer de såkalte ekspertenes, er mye mer preget av tilfeldigheter enn vi er klar over. Men både enkeltmennesker og organisasjoner er som regel helt uvitende om i hvor stor grad tilfeldighetene herjer.

I hvilken grad folk vil motsi sine egne tidligere avgjørelser når de presenteres for samme problemstilling på nytt, er en indikator på mengden støy. Fenomenet reduserer kvaliteten på vurderinger og beslutninger over alt, i næringslivet, i privatlivet og i samfunnet for øvrig.

Denne boken presenterer systemer for å måle støy. Det viser seg dessverre at det ikke blir mindre støy av at beslutningstakerne er erfarne. En mulig løsning er i større grad å erstatte menneskelig vurdering med algoritmer, men også andre effektive metoder finnes – når man først har blitt klar over problemet.

OMTALE

«Alle akademikere, beslutningstakere, ledere og rådgivere bør lese denne boka. Den overbeviste meg om at vi allerede vet hvordan vi skal dempe mye av den systematiske støyen som forpester både næringsliv, institusjoner og myndigheter. Mennesker med den makten og utholdenheten som trengs for å ta i bruk innsiktene i Støy, vil komme til å fatte mer humane og rettferdige beslutninger, de vil redde liv og forhindre at tid, penger og talent går til spille.»  
Robert Sutton, The Washington Post 

«Til tross for dens åpenbar tilstedeværelse alle steder der menneskelige beslutninger fattes, noterer forfatterne seg at «støy sjelden blir gjenkjent», for ikke å snakke om forsøkt motvirket. Det er derfor forfatternes parade av støyeksempler er så overbevisende, og det er derfor det å samle så mange eksempler på hva støy koster oss for deretter å foreslå konkrete teknikker for støydemping, eller «beslutningshygiene», bidrar til å gjøre denne utgivelsen så viktig.»
Steven Brill, The New York Times