The Oslo School of Architecture and Design _asbuilt20 COVER

Pris:
399.00
ISBN: 9788253040981
Status: I salg
Utgitt år: 2018
Sideantall: 416
Innbinding: Heftet

The Oslo School of Architecture and Design (AHO)

Arkitekt: Jarmund/Vignæs Architects

asBUILT 20

In 2001 the Oslo School of Architecture and Design relocated to an 1930s industrial complex, following an open competition in 1998. Rather than over-designing an objectified architecture, Jarmund/Vigsnæs Arkitekter aimed at creating "a school where he architecture steps back". As Einar Jarmund stated: "The students should be the focus of a school. When you are at school you should notice the openess and transparency, not pretty architectural details." In his essay professor Karl Otto Ellefsen, the former rector at AHO, explores how historical and contemporary architecture schools have formed students as well as their ideas. He further invesigates how the new AHO building "does not step back", whilst discussing this process of transformation as an act of experimental preservation. 2019 marks AHO`s 75th anniversary. Since 2001 the building in Maridalsveien 29 has been, and continues to be, a point of reference and inspiration for its students. This volume documents the history and design process of the building, and presents a complete set of the architects drawings. 

Se film fra AHO

Filmen ble laget av Lightsource productions på oppdrag for NORLA/Pax/AHO (kurator Nina Berre), 2019.

Utstillingen In Norwegian Landscapes. Hunting High and Low i DAM Deutsches Architekturmuseum (DAM), Frankfurt am Main, inngikk som del av kulturprogrammet til bokmessen i Frankfurt 2019, der Norge i 2019 var gjesteland. Utstillingen tok utgangspunkt i bokserien asBuilt. Hver bok dokumenterer én utvalgt bygning ved hjelp av alle arbeidstegninger, faktainformasjon, fotografier og ett engelskspråklig essay. 

Mens intensjonen for bokserien er å dele arkitektoniske ideer, detaljer og spesifikke løsninger og slik sett gjøre arkitektenes kunnskap tilgjengelig, var ideen for utstillingen å gi publikum innsikt og håndgripelig forståelse for arkitekturen. Seks filmer ble produsert spesielt for anledningen. Her ønsker man å vise geografisk plassering og tydeliggjøre forholdet mellom bygning og landskap, gi en opplevelse av å bevege seg inn i arkitekturen og få en følelse av lysinnfall, materialer og overflater. Filmene ble projisert utenpå og inne i det sentrale ikoniske «huset i huset» i DAMs øverste etasje (arkitekt Oswald Mathias Ungers, 1985). I utstillingen er også hver av bygningene i bøkene representert med minst ett medium i tillegg til boka selv: En ny eller eksisterende film, en modell, originale tegninger og fotografier. Til sammen presenterte utstillingen 21 asBuilt-bøker, 6 andre publikasjoner om norsk arkitektur, 11 filmer, 11 modeller, 5 originaltegninger, samt dibond-trykk av samtids- og arkivfotografi.

Utvalget omfatter eneboliger og feriehus i natur- og kulturlandskap, et vannkraftanlegg i fjellet, institusjoner i byene og prosjekter for turisme og kultur.

Utstillingen har også vært vist ved Arkitektur- og designhøyskolen i Oslo (AHO) høsten 2020.