Rune Slagstad

Rune Slagstad

Slagstad, Rune

Rune Slagstad, som har vært professor i ulike disipliner ved Universitetet i Oslo og Høyskolen i Oslo, er nå ved Institutt for samfunnsforskning (Oslo). Blant hans utgivelser kan nevnes: Positivisme og vitenskapsteori (1980), Rett og politikk – et liberalt tema med variasjoner (1987), Constitutionalism and Democracy (m/Jon Elster, 1988), De nasjonale strateger (1998), Kunnskapens hus (2006), Rettens ironi (2011), Lærdom som lidenskap (2017), Da fjellet ble dannet (2018). I 2019 sto han for utgivelsen av Hannah Arendt, Politikk i dystre tider og Carl Schmitt, Politikk og rett – et antiliberalt tema med variasjoner. Han var medredaktør for PaxLeksikon 1–6 (1978–1981) og tok initiativet til Nytt Norsk Tidsskrift og var dets redaktør (1984–2009). Han er medlem av Det Norske Videnskaps­-Akademi.

Bøker av Slagstad, Rune: