Nye-perspektiver.jpg

Etter 200 år med juridisk og historisk arbeid med Grunnloven av 1814 kan man spørre seg hva nytt forskningen nå kan tilføre forståelsen av dens tilkomst og videre liv i det norske samfunnet. I den foreliggende seks binds bokserien Nye perspektiver på Grunnloven 1814 – 2014 er svaret å stille spørsmål som ikke tidligere er blitt stilt, i hvert fall ikke med samme skarphet.


Disse seks spørsmålene har fått hvert sitt bind: (1) Hva formet eidsvollsmennenes konstitusjonelle tenkning før 1814? (2) Hvordan på virket Grunnloven øvrig norsk rett etter 1814? (3) Hvordan er Grunnloven blitt tolket gjennom 200 år? (4) Hvilken plass har konstitusjonell unntakstilstand i norsk og internasjonal forfatningsrett? (5) Hva slags politisk kompetanse fikk borgeren gjennom Grunnloven? (6) Hvordan var konstitusjonell tenkning før gjennombruddet for de nye revolusjonære amerikanske og franske forfatningsmodellene fra 1776 og fremover?

Et mål med Nye perspektiver på Grunnloven 1814 2014 har vært å skape et fler- og tverrfaglig forskningsmiljø for slik å frembringe nødvendig innsikt og formidle fylden i dagens grunnlovsforskning. Selv om prosjektet er forankret i Forskergruppen for rett, samfunn og historisk endring ved Det juridiske fakultet i Oslo har rundt 70 forskere fra flere land og en rekke fag bidratt i serien. Prosjektet hadde ikke vært mulig uten finansieringen fra Norges forskningsråds satsning til Grunnlovsjubileet 2014.

Nye perspektiver på Grunnloven 1814–2014 består av disse bindene:

 

1. Frihetens forskole. Professor Schlegel og eidsvollsmennenes læretid i København

Redaktør Ola Mestad - 978-82-530-3631-1

2. Kodifikasjon og konstitusjon. Grunnloven § 94s krav til lovbøker i norsk historie

Redaktører Hilde Sandvik og Dag Michalsen - 978-82-530-3632-8

3. Unntakstilstand og forfatning. Brudd og kontinuitet i konstitusjonell rett

Redaktør Dag Michalsen - 978-82-530-3634-2

4. Tolkingar av Grunnlova. Om forfatningsutviklinga 1814–2014

Redaktør Eirik Holmøyvik - 978-82-530-3633-5

5. Politisk kompetanse. Grunnlovas borgar 1814–2014

Redaktør Nils Rune Langeland - 978-82-530-3635-9

6. Constitutionalism before 1789. Constitutional arrangements from the High Middle Ages to the French Revolution

Redaktør Jørn Øyrehagen Sunde - 978-82-530-3636-6

 

2032
 

Constitutionalism before 1789

Constitutional arrangements from the High middle Ages to the French Revolution

Kr. 499,- 437,-
2017
 

Politisk kompetanse

Grunnlovas borgar 1814 - 2014

Kr. 499,-
2003
 

Unntakstilstand og forfatning

Brudd og kontinuitet i konstitusjonell rett

Kr. 499,-
1977
 

Tolkingar av Grunnlova

Om forfatningsutviklinga 1814–2014

Kr. 499,-
1975
 

Kodifikasjon og konstitusjon

Grunnloven § 94s krav til lovbøker i norsk historie

Kr. 499,-
1956
 

Frihetens forskole

Professor Schlegel og eidsvollsmennenes læretid i København

Kr. 499,-